Data Sheet > Manufacturer > Fuji Datasheet

Fuji Datasheet Catalog

Part NameManufacturerDescription
1MB05-120 FujiFuji discrete package IGBT
1MB05D-120 FujiFuji discrete package IGBT
1MB08-120 FujiFuji discrete package IGBT
1MB08D-120 FujiFuji discrete package IGBT
1MB08D-120 FujiFuji discrete package IGBT
1MB10-120 FujiFuji discrete package IGBT
1MB10D-120 FujiFuji discrete package IGBT
1MB12-140 FujiInsulated gate bipolar transistor (IGBT)
1MB15D-060 FujiFuji discrete package IGBT
1MB20-060 FujiFuji discrete package IGBT
1MB20D-060 FujiFuji discrete package IGBT
1MB30-060 FujiFuji discrete package IGBT
1MBC03-120 FujiFuji discrete package IGBT
1MBC05-060 FujiFuji discrete package IGBT
1MBC05D-060 FujiFuji discrete package IGBT
1MBC10-060 FujiFuji discrete package IGBT
1MBC10D-060 FujiFuji discrete package IGBT
1MBC15-060 FujiFuji discrete package IGBT
1MBG05D-060 FujiFuji discrete package IGBT
1MBG10D-060 FujiFuji discrete package IGBT
1MBH03D-120 FujiFuji discrete package IGBT
1MBH05D-060 FujiFuji discrete package IGBT
1MBH05D-120 FujiFuji discrete package IGBT
1MBH08D-120 FujiFuji discrete package IGBT
1MBH10D-060 FujiFuji discrete package IGBT
1MBH10D-120 FujiFuji discrete package IGBT
1MBH15-120 FujiFuji discrete package IGBT
1MBH15D-060 FujiIGBT module
1MBH15D-060 FujiIGBT module
1MBH15D-120 FujiFuji discrete package IGBT

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24