Data Sheet > Manufacturer > Zetex Datasheet

Zetex Datasheet Catalog

Part NameManufacturerDescription
2N6517 ZetexNPN silicon planar medium power transistor
2N6517 ZetexNPN silicon planar medium power transistor
2N6520 ZetexPNP silicon planar medium power transistor
2N6520 ZetexPNP silicon planar medium power transistor
2N6714 ZetexNPN silicon planar medium power transistor
2N6714 ZetexNPN silicon planar medium power transistor
2N6715 ZetexNPN silicon planar medium power transistor
2N6715 ZetexNPN silicon planar medium power transistor
2N6716 ZetexNPN silicon planar medium power transistor
2N6716 ZetexNPN silicon planar medium power transistor
2N6717 ZetexNPN silicon planar medium power transistor
2N6717 ZetexNPN silicon planar medium power transistor
2N6718 ZetexNPN silicon planar medium power transistor
2N6724 Zetex50 V, NPN silicon planar medium power darlington transistor
2N6724 Zetex50 V, NPN silicon planar medium power darlington transistor
2N6725 Zetex60 V, NPN silicon planar medium power darlington transistor
2N6725 Zetex60 V, NPN silicon planar medium power darlington transistor
2N6726 Zetex40 V, PNP silicon planar medium power transistor
2N6727 Zetex50 V, PNP silicon planar medium power transistor
2N6727 Zetex50 V, PNP silicon planar medium power transistor
2N6731 Zetex100 V, NPN silicon planar medium power transistor
2N6731 Zetex100 V, NPN silicon planar medium power transistor
2N7002 Zetex60 V, N-channel enhancement mode vertical DMOS FET
2N7002 Zetex60 V, N-channel enhancement mode vertical DMOS FET
2N7002 Zetex60 V, N-channel enhancement mode vertical DMOS FET
BAS16 ZetexPNP high speed switching diode
BAS19 Zetex100 V, Silicon high speed switching diode
BAS19 Zetex100 V, Silicon high speed switching diode
BAS20 Zetex150 V, Silicon high speed switching diode
BAS20 Zetex150 V, Silicon high speed switching diode

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 >>