Data Sheet > Manufacturer > ir Datasheet

ir Datasheet Catalog

Part NameManufacturerDescription
10BQ015 irSchottky rectifier
10BQ040 irSchottky rectifier
10BQ060 irSchottky rectifier
10BQ100 irSchottky rectifier
10BQ100 irSchottky rectifier
110RKI120 irPhase control thyristor
110RKI120 irPhase control thyristor
110RKI120S90 irPhase control thyristor
110RKI40 irPhase control thyristor
110RKI40S90 irPhase control thyristor
110RKI80 irPhase control thyristor
110RKI80S90 irPhase control thyristor
111RKI120 irPhase control thyristor
111RKI120S90 irPhase control thyristor
111RKI40 irPhase control thyristor
111RKI40S90 irPhase control thyristor
111RKI80 irPhase control thyristor
111RKI80S90 irPhase control thyristor
112RKI120 irPhase control thyristor
112RKI120S90 irPhase control thyristor
112RKI40 irPhase control thyristor
112RKI40S90 irPhase control thyristor
112RKI80 irPhase control thyristor
112RKI80S90 irPhase control thyristor
130HF120MBV irStandard recovery diode
130HF120MSV irStandard recovery diode
130HF120MV irStandard recovery diode
130HF120PBV irStandard recovery diode
130HF120PSV irStandard recovery diode
130HF120PV irStandard recovery diode

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 >>